+46 70 483 62 70  per@mosseby.com

MOSSEBY

PER
MOSSEBY


Föreläsare & Rådgivare

FÖRELÄSNINGAR

Föreläsare

Mina föreläsningar hämtar inspiration från en bakgrund som internetentreprenör, tidigare kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna inom Sveriges Kommuner och Landsting. Jag vill visa hur digitaliseringen kan förbättra samhället utifrån de perspektiv som är viktiga för både för den offentliga sektorn och näringslivet.

Rådgivare

Jag arbetar som rådgivare till organisationer inom näringsliv och offentlig sektor kring strategiska digitaliseringsfrågor. Mina kunder finns typiskt inom teknikföretag, hälso- och sjukvård, branschorganisationer och den offentliga sektorn. Vill du veta mer om min bakgrund och erfarenheter så hittar du det på
LinkedIn.

Föreläsningar

"Det är dags att bli av med analogstressen och lära sig undvika det organisatoriska immunsystemet"

DEN DIGITALA FRAMTIDEN ÄR HÄR

"Jag vill visa hur digitaliseringen kan förbättra samhället utifrån de perspektiv som är viktiga för både den offentliga sektorn och näringslivet"

Digitaliseringen påverkar vårt samhälle i grunden på nära nog alla områden. Vilka är de grundläggande förutsättningarna och drivkrafter som skapar dessa möjligheter och driver utvecklingen? Hur påverkar och hur kommer digitaliseringen påverka vårt arbete, hälso- och sjukvården, skolan, samhällsbyggnad och demokrati?

 

Ni tas med på en inspirerande resa som börjar med att förklara varför den tekniska utvecklingen gör att vårt samhälle förändras snabbare och snabbare, för att sedan få ta del av kittlande exempel på de senaste landvinningarna inom artificiell intelligens, medicin, energi och utbildning. Till sist knyter vi ihop säcken genom att se på vad detta borde och kommer kunna innebära för oss som människor och organisationer.

Kontakta mig snabbt och enkelt

KONTAKT

BLI VÄRLDSMÄSTARE
PÅ DIGITALISERING

"För att blir världsmästare på digitalisering måste vi förstå hur organisationen bäst tar tillvara på möjligheterna och undviker fallgroparna"

Stora paradigmskiften för med sig stora möjligheter, men också stora utmaningar. Historien visar på exempel efter exempel både på organisationer som lyckas dra nytta av möjligheterna och utvecklas, men minst lika många är exemplen på de som klamrar sig fast och går under.

 

Samhället befinner sig i ett stort paradigmskifte, där digitalisering och automatisering för med sig nya möjligheter och hot vare sig vi vill det eller inte. Hur kan en organisation bäst ta tillvara på möjligheterna och undvika fallgroparna? Hur kan man arbeta systematiskt med en strategi som gör att hela organisationen kan navigera för att bli en av de framtida vinnarna?

 

Vi går igenom en strategi som baseras på ett digitalt kunskapslyft för chefer och medarbetare, arbete med att integrera arbetet med digitalisering i verksamhetsmålen, metoder för att främja och dra nytta av ett öppet innovationsklimat, och slutligen vägen till  att fostra en organisationskultur som stödjer initiativen som strävar efter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

 

 

Kontakt

Snabbast och enklast når du mig
genom e-post:
per@mosseby.com
+46 70 483 62 70

 

 

MOSSEBY

PER
MOSSEBY


Föreläsare & Rådgivare

PER
MOSSEBY


Föreläsare & Rådgivare

Föreläsningar

"Det är dags att bli av med analogstressen och lära sig undvika det organisatoriska immunsystemet"

 

"Jag vill visa hur digitaliseringen kan förbättra samhället utifrån de perspektiv som är viktiga för både den offentliga sektorn och näringslivet."

DEN DIGITALA
FRAMTIDEN
ÄR HÄR

BLI VÄRLDSMÄSTARE
PÅ DIGITALISERING

"För att blir världsmästare på digitalisering måste vi förstå hur organisationen bäst tar tillvara på möjligheterna och undviker fallgroparna"